Stichting KattenDorp

Stichting Kattendorp Harfsen

Giften

Gepubliceerd op 14 May 2019

De stichting kattendorp is sinds 1974 door de inspectie der registratie en successie erkend als instelling van algemeen maatschappelijk nut. Hierdoor zijn giften en legaten aan de stichting vrij van rechten en vallen onder sterk vermindert tarief. Giften aan kattendorp zijn bovendien aftrekbaar van de inkomsten belasting. 

NL 52 ABNA 0839 0184 87

t.n.v. Stichting Kattendorp


© Stichting KattenDorp 2021