KattenDorp

Stichting Kattendorp Harfsen

Giften


Wordt donateur!

Gepubliceerd op 09-May-2019 14:50:20
Giften

De stichting kattendorp is sinds 1974 door de inspectie der registratie en successie erkend als instelling van algemeen maatschappelijk nut. Hierdoor zijn giften en legaten aan de stichting vrij van rechten en vallen onder sterk vermindert tarief. Giften aan kattendorp zijn bovendien aftrekbaar van de inkomsten belasting. 

NL 52 ABNA 0839 0184 87

t.n.v. Stichting Kattendorp